Om projektet

Projekt Korgen Lyfter medverkar på Folk och Kultur 2021

I dagarna har vi spelat in ett digitalt seminarium om korgslöjdens framtid. Detta seminarium kommer att visas som en av programpunkterna på det kulturpolitiska eventet Folk och Kultur som i år genomförs helt digitalt. Vår programpunkt genomfördes med stöd av Sörmlands Museum och Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Folk och Kultur 2021 är ett kostnadsfritt evenemang, öppet för alla, som pågår 10-12 februari.

Det är kostnadsfritt att besöka det digitala konventet så ta chansen att kroka arm med närmaste kollegan, kollegorna från en annan avdelning, kommun eller region, en annan bransch – eller annat land! Kanske vill du bjuda in någon som aldrig hört talas om Folk och Kultur tidigare? 2021 gör vi Folk och Kultur tillgängligt för alla som vill ta del av de mest brinnande kulturpolitiska frågorna. Tillsammans skapar vi den största deltagarstyrda och tvärsektoriella arenan för kulturpolitiska samtal.

Citat Folk och kultur program

I vår film samtalar Gunilla Kindstrand med

  • Helena Åberg, LänshemslöjdskonsuletSörmland – en av inititativtagarna till projektet Korgen lyfter. Om varför vi anser korg och korgkunskap vara viktigt att bevara och lyfta.
  • Katarina Åman, Västerbotten – Korgslöjdare som bl.a. deltog i ett rotslöjdresidens under 2019, finnansierat av Kulturrådet och Nämnden för Hemslöjdsfrågor. Om en korgmakares förutsättningar.
  • Friedrike Roedenback, kanslichef för Nämnden för Hemslöjdsfrågor som bl.a. ansvarar för noden Traditionell hantverkskunskap, en av de fem områden som Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet omfattar. Om hur en myndighet arbetar med dessa frågor.
  • Sofia Månsson, länshemslöjds Skåne – en av initiativtagarna till projektet Korgen Lyfter. Om vad ökad korgkunskap kan immebära.

Filmen kommer visas under Folk och Kulturdagarna och vi kommer då även vara tillgänglig för frågor på en chatt. Vi länkar till filmen här så småningom.