Korgar

En av världens äldsta korgar

I samband med att Citytunneln i Malmö, skulle byggas (en underjordisk järnvägslänk under centrala Malmö) 2006 gjordes fantastiska fynd från äldre stenåldern.

Bland fynden fann man bla en mjärde som daterats vara 7 500 år! Tack vare den skyddande gyttjan hade redskapet bevarats nästan helt intakt, om än sammapressad av jordlagerna. Det är extremt ovanligt att hitta så gamla föremål i trä.

Mjärde från Malmö
Foto: Steen Madsen

En mjärde, även kallad ryssja, är ett strutformat fiskeredskap som förr tillverkades av vidjor. Till en mjärde man ha använt fyra, fem olika sorters träslag. De är ofta omsorgsfullt gjorda. Hantverket imponerar. Mjärden i Malmö daterades hjälp av kol 14-metoden till 5 500 före Kristus.

Formen på mjärdens innerstrut visar att den använts till att fiska ål. Mjärdar finns över hela världen och har sett nästan likadana ut under flera tusen år. Några få mjärdar från stenåldern har tidigare hittats i Skåne , till exempel i Tågerup och i Ageröds mosse. Mjärden från Malmö är mycket välbevarad, troligen Skandinaviens bäst bevarade.

I centrala Malmö har arkeologerna tidigare hittat rester efter en 8 200 år gammal skog samt spår av människor i form av enstaka flintredskap och spetsade träpålar. Mjärden har troligen blivit liggande i en miljö med relativt öppen vatten en bit från stranden och kom att bevaras i ett syrefritt gyttjelager, cirka 4 meter under dagens marknivå.

Mjärden finns numera i Lund där Lunds universitets historiska museum har fått uppdraget att konservera den.

(Källa: Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport 2008:030)

Arkeologiska fynd av föremål i korgteknik är annars väldigt ovanliga. Korgar har ofta tillverkats av husbehov, använts, slitits ut och kastats bort. Dock vet man att konsten att tillverka korgar är väldigt gammal.

Vid en utgrävning i Tjeckien kring 1990 hittades spår i lera med avtryck av korgverk. De fynden beräknas vara 26 000 år gamla.

I spanska gravfynd, från yngre stenåldern, där föremålen bevarats pga extremt torra och varma förhållanden, har man hittat fragment av såväl flätade som bundna korgar av espartogräs.