Om oss

Vi som arbetar med denna sida är

Helena Åberg, hemslöjdskonsulent i Sörmland
Kerstin Eriksson, hemslöjdskonsulent i Östergötland
Sofia Månsson, hemslöjdskonsulent i Skåne

Vi driver projektet KORGEN LYFTER, med syfte att lyfta och fokusera på den mångfald av korgtraditioner som finns i vårt land samt att inventera korgkunskap, korgslöjdare och materialsituationen i landet. Målet är att öka kunskapen och intresset för korgar och inspirera nya slöjdare att ägna sig åt korgtillverkning genom ett flerårigt projekt. Vi vill öka kunskap, engagemang och delaktigheten i arbetet med korgtillverkning som immateriellt och eftersatt kulturarv. Genom projektet vill vi även hitta fler användningsområden för korgen.

KORGEN LYFTER har fått projektbidrag till en förstudie av Nämnden för Hemslöjdsfrågor . Förstudien förväntas leda till ett flerårigt projekt med målet att öka intresset och kunskapen om korgar och inspirera nya slöjdare att ägna sig åt korgen. I förstudien ingår att projektera för ett större projekt med utbildning, seminarier och andra kunskapshöjande aktiviteter.

KORGEN LYFTER också fått projektbidrag av Riksantikvarieämbetet.

Parallelt med förstudien har vi också skapat en vandringsutställning Älskade korg på temat korg och korgkunskap. Läs mer om den här