Om oss

Vi som arbetar med denna sida är

Helena Åberg, hemslöjdskonsulent i Sörmland
Sofia Månsson, hemslöjdskonsulent i Skåne

Vi driver projektet KORGEN LYFTER, med syfte att lyfta och fokusera på den mångfald av korgtraditioner som finns i vårt land samt att inventera korgkunskap, korgslöjdare och materialsituationen i landet. Målet är att öka kunskapen och intresset för korgar och inspirera nya slöjdare att ägna sig åt korgtillverkning genom ett flerårigt projekt. Vi vill öka kunskap, engagemang och delaktigheten i arbetet med korgtillverkning som immateriellt och eftersatt kulturarv. Genom projektet vill vi även hitta fler användningsområden för korgen.

KORGEN LYFTER har fått projektbidrag av Nämnden för Hemslöjdsfrågor  och Riksantikvarieämbetet.

Parallelt med förstudien har vi också skapat en vandringsutställning Älskade korg på temat korg och korgkunskap. Läs mer om den här