Podden

Poddavsnitt 20

I möte med Center för Folkkonst, Slovakien

Nu finns vårt 20 avsnitt av videopodden Korgen Lyfter uppe på YouTube. I detta avsnitt möter vi Mária Nepšinská och Tomáš Mikolaj som båda är anställda av Slovakiska organisationen Ústredie ľudovej umeleckej výroby, förkortat Úlúv. Úlúv är Slovakiens motsvarighet till Hemslöjdsorganisationen i Sverige, men inte medlemsbaserad utan helt finansierad av Slovakiska staten. Samtalet (som leds av Helena Åberg och Sofia Månsson) sker på engelska vi hoppas att vi gör oss förstådda ändå.

Länkar:

Úlúv: https://uluv.sk/en/the-centre-for-folk-art-production/

ECO: https://europeancraftorganization.com/

World craft counsil Europe: https://wcc-europe.org/

Korgfestivalen i Polen: https://festiwal-wiklina.pl/en/home/ Korgen Lyfter: https://korgenlyfter.se/