Kontakt

Vi som arbetat med projekt Korgen Lyfter är

Sofia Månsson, Hemslöjden i Skåne

Helena Åberg, Sörmlands Museum