Utbildningen fyra korgtekniker

  • Distansutbildningen – halvvägs

    Projekt Korgen Lyfter hade redan från start en ambition att verka för en längre utbildning inom korgtillverkning. Utbildningsfrågan och vikten av utbildningsmöjligheter har diskuterats i flera forum och tillsammans med Hemslöjdens riksförbund (Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund – SHR…

  • Utbildningen Korg: fyra tekniker är igång

    Projekt Korgen Lyfter och Hemslöjdens riksförbund (SHR) har under året planerat och lyst ut en helt ny utbildning i korgslöjd. Läs mer om kursen här Det var ett stort antal sökande till kursen och 10 studenter togs…

  • Unik korgutbildning i fyra tekniker

    Projekt Korgen Lyfter ordnar i samarbete med Hemslöjden en distansutbildning i korg. Distanskurs i korgtillverkning Kursen lär ut teknikerna hedaredskorg med träbotten, att binda halmlöb med pilskenor, revbenskorg i grangrenar och granrötter samt skäppekorg i hassel. Kursen…