Riksföreningen för korg och korgslöjd

Redan tidigt i det fleråriga projektet Korgen Lyfter fanns tankarna om att bilda en intresseförening eller ett nätverk för korgslöjdare och alla som är intresserade av korgar. Under hösten 2023 bildades RIKSFÖRENINGEN FÖR KORG OCH KORGSLÖJD som kommer att ligga som en medlemsförening under Svenska hemslöjdsföreningars Riksförbund (SHR) stora paraply.

Bli medlem

Att vara medlem kostar 250 kr (2024). Du anmäler dig som medlem genom att fylla i formuläret här eller genom att skicka ett mail med dina pesonuppgifter (namn, postadress, epost och personnummer) till korgforeningen@gmail.com . Så fort det administrativa arbetet kring bankgiro och medlemshantering är klart så får du sedan en faktura på medlemsavgiften, 250 kr för år 2024. Vi kommer aldrig att dela med oss av dina personuppgifter till annan part. De kommer endast att användas till medlemskontakt. Den största delen av vår kommunikation kommer att ske digitalt så det är bra om du anger en e-post-adress. Annars kanske du missar viktig information. 

Årsmöte

Ett första årsmöte hålls 9 mars i Stocholm. Alla medlemmar är välkomna att delta, antingen på plats eller digital via mötesplattformen Zoom. Lokalen i Stockholm är begränsad till max 20 personer så först till kvarn gäller vid anmälan. Du som fyller i uppgifterna i formäläret ovan, räknas som medlem och har rösträtt på mötet. Anmälan krävs oavsett om du vill delta på plats eller via länk .

Tid: 9 mars kl. 10-30-14
Plats: I centrala Stockholm (begränsat antal deltagare) eller digitalt via Zoom. (du får adress till lokalen eller Zoomlänk vid anmälan)
Anmälan: Anmälan krävs och görs på korgföreningen@gmail.com. Ange om du vill delta på plats eller om du vill vara med digitalt. Dagarna före mötet mailas en länk till Zoom ut.

Program för årsmötet

10.30-11.00 Registrering, kaffe och liten kaka
11.00 Interrimstyrelsen hälsa välkomna och berättar om arbetet bakom föreningsbildandet. Därefter Mötesförhandlingar
12.30-13 Wraps/macka
13-14 Föredrag med Jonas Hasselrot
ca. 14 Avslut och gemensam lunch på restaurang i närheten för den som vill. (bekostas ej av föreningen)

Föreningens ändamål

Nedan är saxat ur våra stadgar, antagna 28 nov 2023

Föreningen är ideell, partipolitisk och religöst obunden med syfte är att tillvarata, utveckla, och förnya kunskapen om att tillverka korgar såväl ur ett kultur- som näringsperspektiv. Vidare att beakta hållbarhetsperspektivet samt bejaka medlemmarnas kunskapsbehov och kreativitet.

Riksföreningen för korg och korgslöjd har till ändamål att främja korgslöjd och korghantverk som ett levande immateriellt kulturarv vilket på traditionens grund tillvaratas och utvecklas. Riksföreningen ska vara en naturlig mötesplats för dess medlemmar. Föreningen vill ta vara på kunskapen kring den rika korgtradition som finns och har funnits i Sverige och verka för att den ska bestå i framtiden. Kunskapsförmedlingen kring korg och korgtilverkning omfattar såväl en praktisk förmåga att tillverka korgar som en historisk medvetenhet kring korgar, deras tillblivelse och användning. Kunskapsförmedlingen kring korgar ska inspirera människor att tillverka nya korgar, använda dem samt omhänderta gamla korgar.

För fullgörande av detta ändamål ska föreningen:

  • Sprida kunskap och inspiration genom seminarier, föredrag, programverksamhet och utställningar
  • Verka för hög standard på de kortkurser i korgtillverkning som ges
  • Verka för längre korgutbildningar i landet
  • Göra sig synlig på sociala medier och där förmedla kunskap och information – Verka för att säkerställa materialtillgång för olika korgtyper
  • Verka för dokumentation av olika korgtekniker
  • Fungera som ett naturligt nav som arbetar för en gemenskap för och mellan medlemmarna, exempelvis genom att bilda lokalgrupper eller temagrupper.
  • Belysa kunskapen om korgtillverkning som ett viktigt immateriellt kulturarv.

Ladda ner stadgarna som PDF

KONTAKT: kontakta styrelsen på korgforeningen@gmail.com