Pilflätade korgar

Pilkorgar har varit en av våra flitigast använda korgar. De flätas i många olika varianter och tekniker. Importerade korgar av pil har använts över hela landet men tekniken med att fläta korgar av pil är har varit vanligast i Skåne och angränsande områden. Pilkorgar har använts till allt från brödkorgar till vedkorgar. De finns med och utan grepe, runda, ovala och fyrkantiga, med och utan lock. Korgar flätade av pil med bark kvar används utomhus, till ved, frukt och grönsaker. Av avbarkad pil flätas korgar som används till förvaring av livsmedel eller textilier. 

Pilkorgarna importerades till Sverige från Tyskland och Danmark. I Europa går traditionen med pilkorgsflätning långt tillbaka men det var inte förrän i slutet av 1800-talet som hantverkare i Skåne började fläta korgar av pil. I norra Skåne och angränsande delar av Halland bygdes det upp en stor korgindustri som tillverkade allt från mangelkorgar, papperkorgar, cykelkorgar och hundkorgar.