Nationellt korgupprop

Tillverkar du korgar? Känner du någon som tillverkar korgar? Har du en korg där du känner till historien om vem som tillverkat den? Kanske vet du lite om hur det gick till? Projektet Korgen lyfter och Nämnden för hemslöjdsfrågor efterlyser och inventerar hur kunskapsläget ser ut i Sverige när det gäller kunskapen om att tillverka korgar. Det gör vi för att vi vill stärka och dokumentera korgslöjden och korghantverket i Sverige. Vi vill veta hur många som ägnar sig åt korgtillverkning och vilka olika typer av korgar som tillverkas. Det är också intressant att fånga levan- de minnen kring korghantverket.

Kunskapen att tillverka korg är ett av världens äldsta hantverk och ett immateriellt kulturarv värt att tryggas och bevaras. Korguppropet är ett led i det svenska arbetet med UNESCOs konvention om att synliggöra och utveckla immateriellt kulturarv. Nämnden för hemslöjdsfrågor är den myndighet som ansvarar för noden Traditionell hant- verkskunskap inom konventionen.

Vi söker kontakt med dig som själv tillverkar eller har tillverkat korgar på professionell nivå eller hobbynivå. Vi söker också dig som har en intressant historia att berätta om korgtillverkning. Kanske har en äldre släkting tillverkat korgar eller någon du känner, där du sett hur det gått till. Hör av dig till oss om något av det här stämmer.

Vi tar hänsyn till din integritet när vi samlar in personlig information och vi behandlar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler. Vi kommer inte att lämna vidare några personuppgifter utan att fråga om lov.

Korgen lyfter är ett projekt som drivs av hemslöjdskonsulenter i Skånes och Sörmlands län med bidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor och Riksantikvarieämbetet. Läs er om projektet på korgenlyfter.se. Vill du veta mer om konventionen för immateriellt kulturarv? Se vidare på nfh.se eller isof.se

Vi som arbetar med uppropet är:

Friedrike Roedenbeck, kanslichef Nämnden för hemslöjdsfrågor friedrike.roedenbeck@nfh.se 08- 681 65 51

Sofia Månsson, projektledare och länshemslöjdskonsulent Skånes Hemslöjdsförbund sofia.mansson@hemslojdeniskane.se

Helena Åberg, projektledare Sörmlands museum helena.aberg@regionsormland.se

Se också vårt poddavsnitt på Youtube som handlar upp uppropet https://youtu.be/8ke4p18uFYM

Vi vill gärna ha svar på följande frågor:

1. Namn postadress telefon epost

2. Om det är någon annan än du som har kunskapen, beskriv vem det är och din relation till den personen.

3. Beskriv vilken typ av korgteknik och material det rör sig om.

4. Hur och när lärde du eller den person det gäller, detta?

5. Håller du/ personen fortfarande på och i så fall i vilken omfattning? 

6. Hur kom det sig att du/ personen fick lära sig korghantverket?

7. Övrigt som kan vara relevant som du vill berätta.

Skicka gärna med bilder på korgar och korgtillverkning och skriv om det går bra att vi kontaktar dig på telefon eller mejl för mer information.

Så här lämnar du in dina svar

E-post: Skicka dina svar via epost till: info@korgenlyfter.se

Webbformulär: Fyll i direkt på https://forms.gle/vJu7sbb4w1BKEvSg8

Ladda ner uppropet som PDF:

Skicka med vanlig postgång
Sofia Månsson
Hemslöjden i Skåne
Landskrona gamla stationshus
Österleden 10
261 35 Landskrona