Bundna rotkorgar

Rötter används i flera korgtyper men begreppet rotkorg syftar på bundna korgar av tunna rötter av framförallt björk. Ibland har även av gran, tall och sälg använts. Tekniken har används i hela landet. Samisk rotslöjd är välkänd för sina arbeten med extremt tunna rötter som ger ett väldigt tätt resultat. Så tätt att man kunnat tillverka vattentäta kärl.