Revbenskorgar

Revbenskorgar utgår från en kantring. Därefter kan ytterligare en ring tillföras i rät vinkel som då fungerar som grepe. Succesivt flätas nya spröt eller ”revben” in och bildar stommen till korgen. Utan grepe kallas de kolfat och har bland annat använts för träkol. 

Flätmaterialet  har ofta varit granrötter eller ene. Stommen är gjord av ett hårdare material, exempelvis grangrenar eller hasselkäppar. Revbenskorgar har varit vanliga i Mälardalen och norra Götaland

Kolfat

Kolfatskorgen har funnits i hela landet och tillverkats av de material man haft tillgång till lokalt. Det är en korg av revbenstyp som flätas uppfrån en kantring från två håll och lösa revben sätts in under arbetss gång och avslutas mitt under korgen. Den har ingen grepe men ofta har det lämnats utrymme kring kantringen för att bära. Det förekommer också korgar där man istället satt på handtag av tex vridna björkvidjor. Namnet syftar förmodligen på att vissa varianter ha använts vid hanteringen av träkol vid järbruken. I Östregötland benämns dessa korgar även för vanna. Förmodligen kommer det namnet av att korgarna användes som vannor, vid rensning av säd.

Revbenskorg med handtag