Korgtyper

Bundet och flätat

Korgar kan variera mycket i form, funktion och material. Tekniskt delas de in i två huvudgrupper som är spridda över hela världen, bundna och flätade korgar. Dagens korgar är i stort sett tillverkade på samma sätt som de förhistoriska. 

Bundna korgar

En bunden eller spiralbunden korg binds eller sys runt ett stödmaterial. Det kan vara en bunt gräs, halm, en vidja eller en rot. Materialet som används för bindningen är alltid tunnare än stödmaterialet eftersom det behöver vara följsamt. 

Bindningsteknikerna kan variera. De kan vara tätt bundna eller glesare med dekorativa, genombrutna mönster.

I norra och mellersta Sverige har bundna korgar oftast tillverkats av rötter, främst från björk och gran. Halm bundet med pilskenor har varit de vanligaste materialen i Sydsverige. 

Flätade korgar

De flätade korgarna kan jämföras med olika vävtekniker. På engelska heter det faktiskt weaving baskets. Det som är viktigt för en flätad korg är att stommen eller det som på ett textilt språk kan kallas för varpen är hårdare än det material som används för att fläta med. Det gäller alla flätade korgtyper utom spån- och näverkorgar. 

Det finns olika sätt att fläta och bygga upp en stomme för olika korgtyper. Ofta styr materialet hur korgen ska flätas för att få bästa funktion. Till flätade korgar kan en mängd olika material användas. Det kan vara vidjor främst av pil, rötter, olika slags träspån och näver.