Tvågrepakorgar

En korg med två små handtag på sidorna kallas tvågrepakorg. Oftast har de tillverkats av ene men den förekommer också i pil. Det är slitstarka och lätta korgar som traditionellt använts till trädgårdsskötsel, potatisplockning, fiske och som kolkorgar vid järnvägen. 

Tvågrepakorgar av ene har främst tillverkats i Syd- och Västsverige men den har varit vanligt förekommande upp till Östergötland.

Enekorg

En vanlig korg av ene är den stora runda korgen med två små handtag på sidorna, s.k tvågrepakorgen. Den var vanlig dels i norra Skåne och gränsområdena där runt om och i södra delarna av Västergötland. Det var slitstarka och lätta korgar som användes till trädgårdsskötsel, potatisplockning, vedhanterning, vid fiske och som kolkorgar vid järnvägen. 

Om man tittar noga så finns det olika lokala modeller. Det finns de korgar som har en separat flätat botten, där sidornas käppar sticks in och flätas uppåt efteråt (vanlig i nordvästra Skåne och i Västergötland). En annan metod är att låta käpparna i bottnen fortsätta upp och bildar väggar (användes i Östra Skåne samt i Blekinge). Ytterligare en variant är att botten byggs upp av två korslagda grövre spån (dessa korgar har hittats i Västergötland och i Bohuslän).

När järnvägsindustrin i början av 1900-talet började köpa upp stora mänder enkorgar började man fläta med ståltrådar som förstärkning i vissa typer av enkorgar.