Korgar med träbotten

I en träbotten borras ståndare in och kring dessa flätas tunnare spån. Ståndarna kan vara avsågade eller nedflätade. Ene, hassel eller rötter till har använts till dessa korgar. 

Ett exempel är Hedaredskorgen. Det är en korg med träbotten och flätade sidor av tunna handkluvna furuspån. Det är viktigt att furorna är rakvuxna, kvistfria och tätvuxna och det tar tid att hitta rätt virke. Traditionellt tillverkades den här korgtypen i Hedared i Västergötland och såldes runt stora delar av Sverige med hjälp av knallar. Den siste korgmakaren från Hedared som varit med om korgtillverkningen som ung var Gustav Persson. Han lärde upp Curt Bengtsson som nu är en av få som behärskar tekniken. Om du googlar på Hedaredskorg hittar du filmer på youtube där du kan se Gustav Persson. Du hittar också en fin artikel om Curt Persson från Tidningen Hemslöjd. 

Ett annat exempel är gotländska strandkorgar med flätade sidor av granrot. Det var även vanligt med träbottenkorgar i Halland och Bohuslän.