Korgar med träbotten

I en träbotten borras ståndare in och kring dessa flätas tunnare spån. Ståndarna kan vara avsågade eller nedflätade. Ene, hassel eller rötter till har använts till dessa korgar. 

Ett exempel är Gotländska strandkorgar med flätade sidor av granrot. Ett annat är Hedaredskorgen från Västergötland som är flätad med smala furuspån inflätade. Det var även vanligt med träbottenkorgar i Halland och Bohuslän.