Korgföreningen

Riksföreningen för korg och korgslöjd

Nu är vi igång och kan bjuda in dig till att bli medlem i den nystartade föreningen Riksföreningen för korg och korgslöjd.

Redan tidigt i projektet Korgen Lyfter fanns tankarna om att bilda en intresseförening eller ett nätverk för korgslöjdare och alla som är intresserade av korgar. Under hösten 2023 bildades RIKSFÖRENINGEN FÖR KORG OCH KORGSLÖJD som kommer att ligga som en medlemsförening under Svenska hemslöjdsföreningars Riksförbund (SHR) stora paraply.

Bli medlem

Att vara medlem kostar 250 kr (2024). Du anmäler dig som medlem genom att fylla i formuläret här.   Vi kommer aldrig att dela med oss av dina personuppgifter till annan part. De kommer endast att användas till medlemskontakt. Den största delen av vår kommunikation kommer att ske digitalt så det är bra om du anger en e-post-adress. Annars kanske du missar viktig information. 

Årsmöte

Ett första årsmöte hålls 9 mars i Stocholm. Alla medlemmar är välkomna att delta, antingen på plats eller digital via mötesplattformen Zoom. Lokalen i Stockholm är begränsad till max 20 personer så först till kvarn gäller vid anmälan. Du som fyller i uppgifterna i formäläret ovan, räknas som medlem och har rösträtt på mötet. Anmälan krävs oavsett om du vill delta på plats eller via länk .

Tid: 9 mars kl. 10-30-14
Plats: I centrala Stockholm (begränsat antal deltagare) eller digitalt via Zoom. (du får adress till lokalen eller Zoomlänk vid anmälan)
Anmälan: Anmälan krävs och görs genom att du mailar till korgforeningen@gmail.com. Ange om du vill delta på plats eller om du vill vara med digitalt. Dagarna före mötet mailas en länk till Zoom ut, då får du också alla möteshandlingar.
Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga från 23 feb. De kommer att finnas på plats i Stockholm och mailas ut till alla som anmäler sig att delta på årsmötet. Vill du ta del av handlingarna redan före mötet så maila till korgforeningen@gmail.com

Program för årsmötet

10.30-11.00 Registrering, kaffe och liten kaka
11.00 Interrimstyrelsen hälsa välkomna och berättar om arbetet bakom föreningsbildandet. Därefter Mötesförhandlingar
12.30-13 Wraps/macka
13-14 Föredrag med Jonas Hasselrot
ca. 14 Avslut och gemensam lunch på restaurang i närheten för den som vill. (bekostas ej av föreningen)