Korgar med trästomme

Vissa korgtyper byggs upp kring en stomme av trä. Exempel på en sådan korg är knutkorgen, i Gästrikland känd som Hedesundaskäppa. 

Spjälorna kan vara gjorda av gran eller fura och spånen av sälg eller hassel. Korgarna var ofta målade och användes som finkorg när man skulle gå bort. Knutkorgen tros ha kommit från Norge där den varit väldigt vanlig och förekom vanligtvis i mellersta Sverige.

Knutkorgen

Exempel på korg med trästomme är knutkorgen, i Gästrikland känd som Hedesundskäppa. Den har ett finurligt sammanfogat ramverk av fyra käppar som böjs till u:n och hakar i varandra. Käpparna görs vanligtvis av sälg eller hassel. I ramverket skärs spår för spjälor som sätts in och mellan dessa spjälor flätas sedan tunnare spån in. Spjälorna kan vara gjorda av gran eller fura och spånen av sälg eller hassel. Korgarna var ofta målade och användes som finkorg när man skulle gå bort. Knutkorgen tros ha kommit från Norge där den varit väldigt vanlig och förekom vanligtvis i mellersta Sverige.

Andra trästommekorgar