Korgen har följt människan i många tusen år och finns på de flesta platser på jorden. I korgen möts material, teknik, form och funktion. Teknikerna är likartade runt om i världen men materialen har oftast varit lokala. Än i dag använder vi korgar i många olika situationer. Vi har cykelkorgar, tvättkorgar, svampkorgar och inte minst varukorgar som finns både i matbutiken och på våra virtuella handelsplatser. 

I Sverige har vi en rik och varierad korgtradition, något det finns många exempel på i våra museisamlingar. Däremot blir det allt färre slöjdare som behärskar tekniken att tillverka korgar. Samtidigt har det blivit allt svårare att hitta fullgott material för vissa korgtyper beroende på förändringar i skogsbruket. 

Korgar har många klimatfördelar. De tillverkas oftast i naturmaterial vilket gör att de kan komposteras och återföras till kretsloppet igen. Därför är de ett bra alternativ till plast- och textilkassar. 

Vi vill visa vilken rik korgproduktion Sverige har haft och att det finns viktig kunskap kvar att ta vara på. En förhoppning är att fler ska bli inspirerade av att använda och tillverka korgar. 

Denna sida är producerad av projekt Korgen Lyfter för Skånes hemslöjdsförbund och Sörmlands Museum