Bundna halmkorgar – löb

Halmkorgar bundna i en teknik som i Skåne kallas för löb var vanliga i jordbruksområdena i Sydsverige. Knippen av råghalm matas ”löber” efterhan in ett löbhorn och binds ihop med skenor av pil eller hassel. Man börjar som i de flesta bundna tekniker i botten mitt i och arbetar sig utåt i en spriral genom att sy fast halmknippena. Tekniken kan användas till en mängd varianter och modeller såsom såskäppor (en njurformad korg med handtag som användes vid sådd), mjölbingar (en urnaliknade förvaringstunna med lock) och förningskorgar (mindre finare korgar, ofta med genombruten dekor som man hade med sig på kalas). Tekniken användes också för tt tillverka bikupor och storskor av halm.