Videos

You-tube

Projekt Korgen Lyfter har blivit med You-tube kanal. Vi heter Korgen Lyfter även där. Du hittar oss här

Vår första video ligger ute. Det är en samtalsfilm kring hur vi kan arbeta med främjande av korgslöjd i framtiden. Filmen spelades in i samband med att vi deltog på det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i februari 2021.

I filmen samtalar Gunilla Kindstrand kulturjournalist med Friedrike Roedenbeck, kanslichef på Nämnden för hemslöjdsfrågor, Katarina Åman, korgslöjdare samt länshemslöjdskonsulenterna Sofia Månsson och Helena Åberg.