Korgföreningen

  • Basketfest with international seminar/webinar of basketry 

    29-30 september 2024 – offline and/or online For basket makers and everyone interested in basketry and traditional crafts. Hemslöjden i Skåne (The handicraft association of Scania) is hosting a two-day event about basketry. It is organized in collaboration with Korgföreningen…

  • Vi byter namn på våra sociala medier

    Lördag 9 mars 2024 höll den nystartade Riksföreningen för korg och korgslöjd sitt första årsmöte. 15 personer deltog på plats i Stockholm och lika många deltog digitalt via Zoom. Föreningen har nu 60 medlemmar. En ny styrelse…

  • Riksföreningen för korg och korgslöjd

    Nu är vi igång och kan bjuda in dig till att bli medlem i den nystartade föreningen Riksföreningen för korg och korgslöjd. Redan tidigt i projektet Korgen Lyfter fanns tankarna om att bilda en intresseförening eller ett…