Podden

Poddavsnitt 9 – ett nationellt korgupprop

I detta avsnitt samtalar Helena Åberg, projektledare i Korgen Lyfter, med Friedrike Roedenbeck, kanslichef på Nämnden för hemslöjdsfrågor om varför vi tillsammans gör ett nationellt korgupprop.

Länkar till sånt vi pratar om i avsnittet:

Korguppropet: https://korgenlyfter.se/nationellt-korgupprop/

Nämnden för hemslöjdsfrågor: https://nfh.se/

Kulturdepartementet: https://www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet/

Om korguppropet på NFHs hemsida: https://nfh.se/nyheter/nyhetsarkiv/2021-10-08-nationellt-korgupprop.html

Unesco och konventionen om immateriellt kulturarv: https://unesco.se/kultur/unescos-konvention-om-det-immateriella-kulturarvet/

Noden för traditionell hantverkskunskap: https://nfh.se/uppdrag-2021/kulturarv/immateriellt-kulturarv.html

Institutet för språk och folkminnen: https://www.isof.se/

Levande traditioner – förteckningsarbete över immateriellt kulturarv: https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/levande-traditioner

Synskadades Riksförbund: https://www.srf.nu/

Revbenskorg, vad är det? https://korgenlyfter.se/korgtyper/revbenskorgar/

Kontakta oss:
info@korgenlyfter.se
friedrike.roedenbeck@nfh.se