Podden

Poddavsnitt nummer 8

Nu finns åttonde avsnittet av vår poddserie Korgen Lyfter uppe på YouTube

I detta avsnitt handlar det om löb, dvs de korgar av råghalm, sammanbundna av skenor av pileller hassel som vi hittar överallt i sydligaste Sverige. Här hade man inte hade samma tillgång på skog som i övriga landet utan använde andra material för att tillverka korgar, såskäppor, bikupor, likkistor, sängar mm. Vi har bett danske korgmakaren Steen Madsen att filma hur arbetsprocessen med att binda löb kan se ut.

Mer om Steen H Madsen: http://www.steen-madsen.dk/