Om projektet

Korgen lyfter?

Under 2019 väcktes idéen om att driva ett korgprojekt. Vi tyckte oss se en trend i att aktiva korgmakare var svåra att hitta i Sverige. Samtidigt tyckte vi oss se att behovet av korgar inte minskat utan snarare gått upp de senaste åren jämfört med… säg för 10 år sedan.

Vad beror detta på?

Är det en önskad utveckling?

Kan vi göra något för att väcka liv i den inhemska korgtillverkningen igen?

Detta ska vi alltså försöka hitta svararen på och vår ambition är även att hitta en lösning.

VI? Vilka är vi? Jo vi är Kerstin Eriksson, Helena Åberg och Sofia Månsson. Vi arbetar alla som hemslöjdskonsulenter. Kerstin i Östergötland. Helena i Sörmland och Sofia i Skåne. Vi har tidigare arbetat ihop med hemsidan Slöjden i Skogen

Vi har sökt bidrag och fått projektpengar för en förstudie hos Nämnden För Hemslöjdsfrågor. Vi har också fått projektbidrag av Riksantikvarieämbetet. Vi kommer så småningom att söka mer projektpengar för ett flerårigt projekt.