Utbildningen fyra korgtekniker

Distansutbildningen – halvvägs

Projekt Korgen Lyfter hade redan från start en ambition att verka för en längre utbildning inom korgtillverkning. Utbildningsfrågan och vikten av utbildningsmöjligheter har diskuterats i flera forum och tillsammans med Hemslöjdens riksförbund (Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund – SHR ) startade vi hösten 2021 en pilotutbildning, se tidigare poster. Utbildningen innefattar fem veckors heltidsstudier utslaget på 6 månader i fyra olika korgtekniker: Hedaredskorgar, löbbundna halmkorgar, granrotskorgar av revbensmodel och hasselkorgar av skeppemodel.

Nu har halva utbildningen genomförts.

  • Digital uppstartsträff
  • Tre dagar med Hedaredskorgar på Nääs samt digital uppföljning. Lärare Curt Bengtsson
  • Tredagar med löbbundna korgar på Österlens Museum, Simrishamn. Två digitala grupphandledningsträffar och vars en halvtimmes individuell handledning. Lärare Steen Madsen.