Aktiviteter

Kunskapsseminarium 26 oktober

Torsdagen 26 oktober 2023 arrangerar Projekt Korgen Lyfter och Sörmlands Museum seminariet

”Korgen lyfter – ett seminarium om korg som immateriellt kulturarv”.

Medverkar gör korgmakare, traditionsbärare, slöjdare, slöjdkonsulenter samt representanter från den ideella hemslöjdsrörelsen och kulturbärande myndigheter. Projekt Korgen lyfter delar med sig av erfarenheter från sitt arbete som pågått i fyra år. Seminariet kommer handla om behovet av att samla och dokumentera kunskap. Hur tryggar vi kunskapsöverföring av korgslöjdens immateriella kulturarv – ett av mänsklighetens äldsta hantverk? Vem lär ut, var finns det material, hur och på vilka fördelas ansvaret och vilka resurser finns? Vad kan främjande institutioner och organisationer göra? Var finns och hur ser goda exempel ut? Se bifogat program

Plats: Hörsalen på Sörmlands museum

Biljett: bokar du här butiken.sormlandsmuseum.se

Kostnad: 800 kr. Student och slöjdare 400 kr. Obs! Sista dag för anmälan är den  1oktober.

Varmt välkomna och hjälp gärna att sprida informationen till alla med intresse av detta.

Program

09.00–09.20 Registrering med kaffe med smörgås i muséets foajé

09.30–09.40 Susanna Janfalk, länsmuseichef, hälsar välkommen

09.40–10.20 Fyra år med Korgen lyfter. Vilka erfarenheter har gjorts och hur kan kunskap samlas och dokumenteras. Projektledare Sofia Månsson, länshemslöjdskonsulent Skånes hemslöjdsförbund och Helena Åberg, Sörmlands museum sammanfattar projektet.

10.20–10.35 Presentation av korgslöjdare: Nina Eriksén och Ida Jansson som i utbildningar och projekt undersökt korgens material och tekniker, bland annat stillskäppor, skruck och flättekniker i säv. Miriam Göransson som via korglärlingslärlingsprogram arbetar i pil.

10.35–10.55 Bensträckare

10.55–11.25 Hur upprätthålls ett kulturarv med en förändrad materialtillgång? Kerstin Sylwan, designer och slöjdare och Sara Danielsson, inredningsarkitekt och slöjdlärare har startat Projekt Näverskogen. Syftet är att skapa möjlighet att hitta material för slöjdare och byggnadsvårdare genom att öka kunskap och intresse hos skogsägare för skogens material.

11.30–12.10 Kunskapsbärare/Kunskapsförmedlare – eldsjäl, dokumentation och utbildning. Samtal med funderingar mellan korgslöjdare och utbildningsföreträdare modereras av Kalle Forss, länshemslöjdskonsulent Skånes hemslöjdsförbund. Fia Kaddik, samisk slöjdare från Jokkmokk som arbetar i främst björkrot. Erna-Lill Lindén, korgslöjdare i Nyköping som arbetat mycket med granrotskorgar. Tore Qvarfordt, lärare i slöjd på Västerbergs FHSK, där elever tillverkar knutkorgar. Monica Jönsson, rektor på Sätergläntan – institutet för slöjd och hantverk.

12.10–13.00 Lunch i hörsalsfoajén

13.00–13:40 Hur lever korghantverket vidare? Kan morgondagens korgmakare överleva på att tillverka bruksföremål eller måste det bli konst? Steen Hedegaard Madsen, korgmakare med världen som arbetsfält och erfaren kursledare för otaliga elever genom åren, ser på olika länders förutsättningar och funderar över framtiden.

13.45–15.05 Korgen och UNESCOS konvention om tryggande av immateriellt kulturarv. Myndigheter och ideella hemslöjdsrörelsen berättar om arbetet med konventionen. Exempel på vad som gjorts inom slöjden, samt tankar på hur detta kan trygga av korgslöjdandets immateriella kulturarv. Karin Stenson, biträdande generalsekreterare, Svenska Unescorådet. Maria Nyström, senior rådgivare Unescos konvention om det immateriella kulturarvet vid ISOF, Institutet för språk och folkminnen. Friedrike Rodebeck kanslichef NFH, Nämnden för hemslöjdsfrågor. Maria Jacobsson verksamhetschef SHR, Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund.

15.05–15.25 Fika

15.30–16.20 Panelsamtal om korgen idag och korgens framtid. Några föreläsare och slöjdare reflekterar gemensamt över dagen och på frågor från publiken. Moderator är Kalle Forss, länshemslöjdskonsulent Skånes hemslöjdsförbund.

16.25–16.45 Avslutning och summering. Hur går vi vidare? Vad händer sen, vilka önskemål finns?

Medverkar gör:


Helena Åberg
, slöjdare och f.d. länshemslöjdskonsulent i Sörmland och projektledare för projekt Korgen lyfter, som är ett flerårigt projekt med syfte att lyfta korg och korgkunskap.

Sofia Månsson, länshemslöjdskonsulent Skånes hemslöjdsförbund och projektledare för projekt Korgen lyfter, som är ett flerårigt projekt med syfte att lyfta korg och korgkunskap.

Niklas Eriksson, länshemslöjdskonsulent i Sörmland med ansvar att främja slöjd och stärka kunskapen inom slöjd- och hantverk, t.ex. som arrangör av ett korgseminarium.

Kalle Forss, länshemslöjdskonsulent Skånes hemslöjdsförbund med mångårigt intresse för korgslöjd i främst pil och hassel.

Kerstin Sylwan designer och slöjdare Sara Danielsson, inredningsarkitekt och slöjdlärare. De driver företaget Design Stories som sedan årsskiftet genomför Projektet Näverskogen för att öka tillgången på svensk näver för slöjdare.

Erna-Lill Lindén, korgslöjdare från Nyköping med djupt kunnande i granrotskorgar i s.k. revbensmodell.

Fia Kaddik, samisk korgslöjdare i Jokkmokk, fotograf, duojarat, föreläsare, bedriver kursverksamhet inom duodji. Är Asa Kitok stipendiat 2017, i konsten att binda och tillverka rotslöjd.

Tore Qvarfordt, lärare på utbildningen Träslöjd och smide, Västerbergs folkhögskola, där deltagarna får lära sig tillverka knutkorgen.

Monica Jönsson, rektor på Sätergläntan – institutet för slöjd och hantverk, där man bland annat driver distansutbildning i korgtillverkning.

Steen Hedegaard Madsen, dansk passionerad korgmakare och erfaren kursledare i framförallt pilflätning, med världen som arbetsfält.

Karin Stenson, biträdande generalsekreterare på Svenska Unescorådet, där hon bland annat ansvarar för arbetet med Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet.

Maria Nyström, senior rådgivare, fil dr i kulturvård. Ansvarig för arbetet med Unescos konvention om det immateriella kulturarvet vid Institutet för språk och folkminnen (Isof).

Friedrike Roedenbeck, kanslichef NFH, Nämnden för hemslöjdsfrågor som ansvarar för Noden för traditionell hantverkskunskap inom konventionen om tryggandet av det immateriella kulturarvet.

Maria Jacobsson, verksamhetschef SHR, Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund. SHR representerar civilsamhället och har under 2023 ansökt om att bli en ackrediterad expertorganisation hos Unesco.

Susanna Janfalk, museichef Sörmlands museum, vars verksamhet förvaltar samlingar av materiellt kulturarv men också kurser där traditionell hantverkskunskap förs vidare.

Miriam Göransson, korgslöjdare som via korglärlingslärlingsprogram arbetar i pil.

Nina Eriksen, Ida Jansson korgslöjdare som i lärprojekt undersökt korgens material och tekniker i bland annat stillskäppor, skruck och flättekniker i säv.

Skriv ut programmet som PDF