Korgar

Korgförening

Bildande av en riksföreningen för korg & korgslöjd!

Är du intresserad av korgar och korgtillverkning? Då kanske en korgförening kan vara något för dig. Under hösten finns det planer på att starta en Riksförening för korg och korgslöjd. Namnet är inte klart men troligtvis kommer föreningen att bli en medlemsförening under Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbunds (SHR) paraply.

Föreningens syfte är bland annat att ta vara på den kunskapen kring den rika korgproduktion Sverige har haft och förmedla den in i framtiden så att fler ska bli inspirerade av att använda och tillverka korgar.

Föreningen kommer bland annat att jobba med

• Att verka för längre korgutbildningar i landet
• Att verka för fler kortkurser i korgtillverkning
• Sprida kunskap och inspiration genom seminarier, föredrag och programverksamhet
• Kunskapsförmedling och synliggörande på sociala medier
• Verka för att säkerställa materialtillgång för olika korgtyper
• Verka för dokumentation av olika korgtekniker
• Fungera som ett naturligt nav för alla som tillverkar korgar eller är intresserade av att kunskapen om tillverkning ska finnas kvar och föras in i framtiden.
• Belysa kunskapen om korgtillverkning som ett viktigt immateriellt kulturarv.

Är det här något för dig? Vill du komma med på en mejllista och få information om arbetet med att bilda förening? Vill du själv delta aktivt i ett bildande? Fyll i ditt namn och adress här så får du information löpande om hur arbetet fortskrider.