Aktiviteter,  Länktips

Safeguarding Practices

Projekt Korgen Lyfter finns nu med som ett exempel på webbplatsen safeguardingpractices.com

Sidan lyfter fram olika erfarenheter kring tryggandet av det immateriella kulturarvet i Norden och Baltikum, utifrån Unescos 2003 års konvention om tryggande och skydd av det immateriella kulturarvet. Konventionen är ratificerad av alla stater i Norden och Baltikum.

Norden och Baltikum definieras som Estland, Litauen, Lettland, Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island samt Grönland, Färöarna och Åland.

Läs om konventionen här

Sageguardingpractices.com är drivs av Norsk håndverksinstitutt i samarbete med Nordic and Baltic network on Intangible Cultural Heritage.