Aktiviteter,  Utbildningen fyra korgtekniker

Unik korgutbildning i fyra tekniker

Projekt Korgen Lyfter ordnar i samarbete med Hemslöjden en distansutbildning i korg.

Distanskurs i korgtillverkning

Kursen lär ut teknikerna hedaredskorg med träbotten, att binda halmlöb med pilskenor, revbenskorg i grangrenar och granrötter samt skäppekorg i hassel. Kursen ges på olika platser i landet där rätt förutsättningar och tradition finns för just den tekniken. Kursträffar i september, oktober, november och januari 2022 över tre dagar per tillfälle. Mellan träffarna fortsätter kursen med uppföljning och handledning på distans. Här kan du ladda ner kursplanen.

Lärare för de olika teknikerna är:

  • Curt Bengtsson, hedaredskorgar. 8-10 sep. 2021
  • Steen Hedegaard Madsen, halmlöb. 13-15 okt. 2021
  • Erna-Lill Lindén, granrot och grangrenar. 17-19 nov. 2021
  • Joakim Lilja, hasselkorgar. 12-14 jan. 2022

Kursperiod: 1 september 2021, avslut februari 2020
Kursorter: Nääs (Hedaredskorgen),  Simrishamnn (Halmlöb),  Nyköping (Granrot) och Linköping (Hassel).
Förkunskaper: Du som söker behöver ha viss vana från att tälja, slöjda i trä eller tillverka korgar.
Studietakt: Kvartsfart, totalt 200 timmar varav 105 timmar är lärarledda.
Antal platser: 8-10 deltagare.
Kostnad: 4500:- exklusive materialkostnad.

Ansökan: Du ansöker med ett personligt brev där du berättar varför du vill gå kursen och styrker att du har de rätta förkunskaperna. 
Sista ansökningsdag är 15 maj 2021. Därefter sker antagningen.
Ställ ansökan till: agneta.carlson@hemslojden.org