Aktiviteter

Folk och Kultur 2023

På onsdag 8 februari, 2023 invigs det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna med en massa seminarier, utställningar och program. Vi på Korgen Lyfter kommer dels att hålla ett seminarium Korgen lyfter – ett metodprojekt för att stärka ett immateriellt kulturarv på torsdagen kl. 13-13.45 i Konstmuseet där vi berättaren våra erfarenheter från projektet. Det gör vi tillsammans med Fredrik Eriksson länshemslöjdskonsulent i Dalarna som kommer att prata om hur de fick liv i tillverkningen av korgen Stillskäppa.

Vi kommer också att delta med utställningen Korgar från vårt avlånga land på Slöjdtorget i Stiga sports arena, som arrangeras av Sörmlands Museum där vi också finns på plats 8-9 februari. Utställningen finns kvar under hela konventet tillsammans med flera andra slöjdutställningar och olika aktiviteter på slöjdtorget.

Hoppas vi ses där!

Ur programmet:

Projekt Korgen lyfter är ett treårigt projekt som arbetar med att stärka och främja kunskap om korg och korgtillverkning. Det sker främst utifrån våra inhemska korgtraditioner eftersom kunskapen under de senaste femtio åren drastiskt har minskat. Projektet som är inne på sitt tredje år och arbetar metodutvecklande både på ett fördjupande och breddat plan på olika platser i landet. Projektet är också aktivt via flera digitala kanaler. Under seminariet delar vi med oss av våra erfarenheter och ger exempel på olika insatser. Vidare diskuterar vi hur metoderna kan överföras till andra hotade immateriella kulturarv.

Projektet är ett samarbete mellan Skånes Hemslöjdsförbund och Sörmlands museum och drivs med stöd från Riksantikvarieämbetet och Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Projektledare och föredragshållare är Sofia Månsson, länshemslöjdskonsulent Skånes hemslöjdsförbund och Helena Åberg, Sörmlands museum. Fredrik Eriksson länshemslöjdskonsulent i Dalarna deltar under seminariet och delar med sig av sina erfarenheter i att säkra kunskapen om den lokala korgen Stillskäppa från Bjursås.  

Arrangörer: Sörmlands museum och Sofia Månsson

Plats: Utställningsrum, Eskilstuna Konstmuseum

Tid: Torsdag 9 feb 13:00 – 13:45